Sveriges Fönsterhantverkare

är ett nätverk för att samla Sveriges yrkesverksamma fönsterhantverkare för att sprida kunskapen om ett hållbart alternativ till fönsterbyten och ovarsamma renoveringar.

Syftet med nätverket är att samla Sveriges yrkesverksamma fönsterhantverkare genom inspirerande kunskapsutbyte, intern uppdragsförmedling och eventuell samverkan i större projekt.

Vi vill sprida kunskap om och erbjuda ett tydligt alternativ till fönsterbyten och ovarsamma renoveringar,  stärka vår bransch genom dialog med leverantörer, projektörer och beställare.

Vårt mål är att bli en part som kan fungera som bollplank inför renoveringar och i frågor som omfattar vårt yrkeoch vara en inspiration för att få fler att satsa på ett seriöst fönsterhantverk i ett hållbart samhälle.

Medlemmar skall:

  • ha erforderliga hantverkskunskaper för fönsterhantverk, det vill säga arbeten med trä, glas, metallbeslag och traditionella linoljebaserade produkter.
  • prioritera och inför uppdragsgivare argumentera för varsam fönsterrenovering med traditionella material. 
  • öppenhet för att prova och utvärdera produkter och metoder.
  • vilja att utbyta erfarenheter och kunskap och samarbeta för att stärka branschen.